Lidt endnu

  • by
  • Rating:
  • Published: 5 Sep 2013
  • Updated: 5 Sep 2013
  • Status: Complete
Det er et mine første digte, må jeg indrømme.

Bidrag til digt-konkurrencen.

1Likes
2Comments
402Views

1. Endnu

Under en mørk himmel
Mens stjernerne endnu tindrer
Danser skyggerne endnu.
Endnu, til vi forsvinder.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...