Give everything - [One Direction]

Eliza er en helt almindelig pige som arbejder for Pepsi. En normal dag på arbejdet bliver lige pludselig til den mest ualmindelige dag nogenside. One Direction er der for at filme en reklamefilm for Pepsi...

1Likes
1Comments
548Views

1. Prolog

Hvad foregår der?

Hvorfor er alle oppe at køre?

Der er åbenbart noget, jeg har overset.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...