1D imagines

Jeg vil gerne lave nogle imagines, men jeg er ikke den bedste til det.

(jeg er ikke så god med komma,punktum bare lige så i ved det hehe)

10Likes
69Comments
1481Views
AA

1. Skriv

 

 

 

 

    Skriv i kommentaren hvis i vil ha et :P

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...