just one night with five guys...

33312
Ella en Minne zijn al BFF sinds de kleuterklas
en besluiten voor hun 18e verjaardag een week naar Londen te gaan.
Maar dat loot anders dan gepland,
als ze een avond terug komen van de club,
gebeurt er iets dat je maar 1 keer in je leven meemaakt...

AA
aa

4. hello londen... of toch niet?!

MINNE'S POV:

nadat ze het ver vertelde begon ik te lachen," je had haar goed liggen!!" na een paar minuten stopten we met lachen,"oke, we moeten gaan binnen 2 en een half uur vertrekt ons vliegtuig!!" riep Ella. " oke" " wacht ik moet mijn broer nog vrijlaten" "wat?!?!" "ja, ik heb hen opgesloten maar ik heb de sleutel nog altijd!" "HAHAHAHA" ik kon niet stoppen met lachen. minne liep snel naar  beneden, ik kon haar nog net horen roepen: "ik ben terug binnen 10 minuutjes !!"

ELLA'S POV:

ik liep zo snel ik kon ik hoorde hen al roepen, gelukkig waren mijn ouders al naar hun werk vertrokken rond 3 uur,ja ze zijn vroege vogels, ze doen heel wat reizen met hun managersbureau. maar oke terug naar Sam, hij had ruzie met Eva. HAHA loser! ik schoof een blad onder de deur en legde de sleutel op het blad, zodat ze het konden nemen door het blad op te schuiven, en dan liep ik zo snel ik kon weg naar Minne's huis."record! normaalgezien ben je 20 minuten weg als je 10 minuten zegt! nu heb je vijf minuten genomen! het is een wonder!!" hoorde ik minne roepen.

MINNE'S POV:

"haha... " antwoorde ze. "het is wel waar' zei ik.

"oke, maar we moeten nu echt vertrekken!"

"oke mama!!!!"

"ja" antwoordde mara

"we moeten doorgaan"

"oke" en we stapten de auto in. we waren snel bij de luchthaven en gingen naar binnen, Ella bedankte M'n mama dat ze mee mocht rijden en we gingen naar de wachtkamer, daar werd onze vlucht afgeroepen en we gingen naar het vliegtuig. als we ingestapt waren moesten we nog even wachten en dan startte het vliegtuig, we waren een uur aan het vliegen tot ineens werd gezegt dat ze niet konden landen door een onverwachtte landing van een ander vliegtuig dus dat we in Ierland moesten landen en daarna de boot nemen die wel gratis was "pffff" hoorde ik overal in het vliegtuig  ik keek naar Ella en ze zag eruit alsof ze zou uitbarsten ze was zo kwaad, en dat is ze niet vaak, ik denk dat het komt omdat die fuif er was...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...