I will never love

41720
En Norsk Fan fiction om ei jente som heter Julie. Jeg og Liam har vært bestevenner så lenge jeg kan huske. Det er helt utrolig hvor mye som kan endre seg på kort tid, familien, personer som kommer og går. Plutselig flytter man ut andre ganger flytter man inn.

AA
aa

2. om meg

2. Meg

Navnet mitt er Julie velkener men jeg blir kalt Li.

Nå bor jeg med foster foreldrene mine George, Kristina Sven og min ekte lille bror Neo

Jeg ble 18 år 9 Juli.

Liam og jeg har hvert bestevenner så lenge jeg kan huske og han har alltid hvert der for meg.  Jennifer er ei jeg ble kjent med for 3 år siden. Jeg har brukt mange dager sammen med dem og kunne ikke ønsket meg noen bedre venner.

noe av det beste jeg vet er å sitte på rommet mitt å høre på musikk i stilheten. Jeg trener Svømming 3 dager i uken.  Men det som topper alt er å være ute med venner.

 

Jeg har et litte øye for Louis. Bare elsker måten han får meg til å le på. 

Det var vel ikke så mye mere jeg skall ha fortalt egentlig. Så hade ;)

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...