White Wolf

1417118
18 årige Cara, er medlem af ulve flokken Dream On Wolfs. Hun og hendes flok har stor konkurrence fra ulve flokken Time Life Wolfs. Faktisk har flokkene i flere generationer været i krig, men lige nu er der "fred" mellem flokkene, men blot en enkelt ting kan sætte en krig der kan vare flere 100 år mellem flokkene i gang. En enkelt ting. En person. Et venskab. Kærlighed?

AA
aa

1. Person oversigt

Hey alle! Jeg er simpelthen gået i gang med at omskrive min tidligere historie White Wolf, som jeg lavede for ca. 3 år siden. Min grammatik er i den grad blevet bedre hahah, og jeg kunne faktisk godt lide historien. Jeg tænkte på at slette den, og omskrive de første kapitler, så den er mere sammenhængende. Håber i kan lide den nye og forbedrede historie.

- Jeg håber i vil nyde den, og lad mig endelig vide, hvad i tænker om den! Ideer, ris, ros og kommentarer sætter jeg stor pris på nede i kommentaren.

- Kærligst Julie Sofik.

 

 

Cara, 19 år


 


 

Zac, 20 årDamon, 23 årAllison, 15 år 

Emma, 18 år

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...