One direction imagines

Det er IKKE mine. Det er en på en anden hjemmeside som skriver dem, men jeg vil gerne dele dem med jer andre.. Sååå..
EJER IKKE! (Skriver over på engelsk)

6Likes
7Comments
1201Views
AA

1. Prolog

Heysa! Det her er IKKE mine, det er en andens! 8) (Fra en anden hjemmeside), Hun kommer ikke fra Danmark.. Nå, men jeg skriver dem over på engelsk fordi jeg er for doven til at oversætte. (:

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...