One Direction / Tell Me My Story <3

85185
Ella Hørlyck er en pige på 17 år
Hun kender ikke noget til hendes mor eller far, da hendes mor efterladte hende på et børnehjem, da Ella var 3 mdr.
Ella har boet hos mange forskellige plejeforældre fordi hun åbenbart var for besværlig
Men hvad er egentlig Ella's holdning til hendes nye plejefamilie?
Finder hun nogensinde hendes forældre?
Hvad er grunden til at hendes forældre ikke ville have hende?
Hvordan møder hun One Direction

Læs mere i Tell Me My Story

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...