one vacation, one drink, One Direction

145124
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

6. 6. "Ik wil er niet over praten!"

HARRY'S POV:
Ik was wat tot rust gekomen en besloot naar Achley te gaan, dus ik kroop uit mijn bed en keek in de spiegel, mijn ogen waren rood, zoals ik al dacht, ik had de hele tijd gehuild, ik hou van Achley, maar ik heb het gevoel dat ik haar kwijt raak. "Come on Harry, verman je zelf, ga naar Achley en vraag haar wat er aan de hand is!" zei ik tegen mezelf terwijl ik opstond en de kamer uitliep. Ik bleef stappen tot ik uiteindelijk bij haar kamer kwam. Ik klopte, maar geen reactie, dus riep ik: "Ach, babe het spijt me, maar wil je er misschien praten over wat je ouders zijden." "Harry, ga weg, ik wil er niet over praten!" Ik wilde weggaan, maar een stemmetje in mijn hoofd zei dat ik hier nog niet klaar was.
"Achley, ik ga niet weg voor ik een duidelijk antwoord heb!" "Goed blijf dan voor mijn deur staan!" Nu was het echt genoeg, ik hoorde in haar stem dat ze huilde, ik ging een paar stappen achteruit, nam een aanloopje en beukte tegen de deur, zodat hij open ging. Ik zag Achley op haar bed liggen, met haar hoofd in haar kussen, toen ze me hoorde binnen komen keek ze op, haar ogen waren rood, ik had gelijk, ze huilde. Ik ging op haar bed zitten en streelde haar haar. "Hey babe, don't cry." Ik ging dicht bij haar zitten knuffelde haar. "Stil maar, baby don't cry.""Harry, ik wil je wel vertellen wat er met me is, maar ik kan het gewoon niet." "Het is ok, babe, je zegt het wanneer je wilt, but please don't cry anymore."  

ACHLEY'S POV:
Ik zag hoe bezorgt Harry was, maar als ik het hem zou vertellen, zou hij me misschien haten, maar ik moet hem wel vertellen dat Niall en ik gekust hebben, op dit moment wil ik geen geheimen hebben voor hem en ik wil ook niet dat hij die voor mij heeft. "Haz?" Ik keek hem recht in de ogen. "Ja babe."  "Ik wil dat je geen geheimen hebt voor mij nu." "Heb ik niet." "Ik belooof dat ik er ook geen voor jou zal hebben, behalven het ding dat men ouders me zeiden, maar behalven dat is er iets dat ik je nog moet zeggen, maar je zult me haten." "Zeg het me babe, ik zal je nooit haten." "Harry, ik zei Niall dat hij me moest kussen...en dat deed hij." 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...