one vacation, one drink, One Direction

144424
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

5. 5. Right ?

NIALL'S POV:
"Just fucking kiss me Niall James Horan!" Ik glimlacht naar haar en voor ik het wist begon ik haar te kussen, de kus zat vol passie en voelde zo goed, maar ook niet, omdat ze de vriendin van Harry was. Bij die gedachten eindigde ik de kus. "Wat is er?" "Ik kan je niet meer kussen, je bent de vriendn van Harry." Ik keek haar aan en ze keek me recht in de ogen. "Niall, ik vind het fijn samen met jou, het is alsof ik je al een eeuwigheid ken en ik ga je ook vertellen wat men ouders me gezegd hebben, ze zeiden dat ik..." 

HARRY'S POV:
De jongens en ik besloten om uit het water te gaan en wat aan de kant te praten. "Haz, wat is er, je bent zo stil, vertel het tegen Boobear." Ik vertelde Louis dat ik en Achley ruzie gehad hebben en voor ik het wist was ik aan het huilen, wat was er met mij, ik huil NOOIT om een meisje, ik ben NOOIT verlegen tegen een meisje, maar ik heb ook nog NOOIT op die manier iets gevoelt voor een meisje en ik ken haar nog maar 2 dagen. "Shht, Cupcake het komt wel goed, don't cry!" Hij trok me tegen zich aan ik was zo blij met me maten, al wist ik dat we meer dan maten waren, we zijn broers! "Misschien kan een goed gesprek wonderen doen." zei Liam. Ik knikte en ging naar Achley, maar ik kwam Niall op de gang tegen, hij  hield me tegen enhad tranen in zijn ogen. "Yow Ni gaat het?" "Nee, maar laat Ach even met rust nu, ze moet even alleen zijn." "Ik wil gewoon weten of alles goed gaat met haar." "Niet echt, laat haar gewoon even." "Wat is er met haar dan, weet jij het?" "Ja, maar ik kan je niets zeggen, ze zal het je wel zelf zeggen als de tijd rijp is Haz." "What the fuck, Niall wie denk je wel dat je bent, ze is van mij!" Ik weet niet waarom is zo deed tegen Niall. Hij probeerde me te kalmeren. "Hey, Haz, mate ik bedoelde het niet zo.""Laat me met rust!" Zei ik en liep toen weg van Niall, naar mijn kamer en bleef daar de rest van de dag.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...