one vacation, one drink, One Direction

144624
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

4. 4. Jealous?

NIALL'S POV:
Achley was zo mooi, waarom moest ze nu ook voor Harry vallen, wat was er mis met mij, ik weet dat ze het meisje van 1 van mijn beste beste vrienden was, maar toch en ze waren ook zo romantisch bezig met kusjes en knufels. Ik ging door naar Zayn. "Hey mate!" Hij draaide zijn hoofd en stak zijn hand op. "Yow Ni!" Ik zwom naar Liam, Louis en Zayn. "What are you guy's doing?" "We kijken hoe lang Li onder water kan blijven." "En?"  "Ja, hij is toch al een tijdje onder water." Liam kwam weer boven. "What's my time?" "Euh, ik weet niet, ik had geen zin meer om te tellen." Ik begon te lachen. "Ja Li." Harry kwam op ons gezwommen. Louis vroeg: "Hey, Haz waar is Ach?" "Er riep iemand van het hotel dat haar ouders haar al een hele tijd proberen te bellen." Ik zag dat Harry bezorgt keek, als er maar niets met Achley aan de hand was. "Hey, is dat Ach niet?" riep Liam. "Ja je hebt gelijk, ik ga naar haar toe." "Wacht, Haz ik ga mee!" Harry keek mij raar aan maar zei er verder niets van. Toen we in de gang van het zwembad kwamen bedacht ik dat ik hun beter alleen zou laten dus zei: "Euh ga jij maar, ik moest gewoon even plassen." Harry knikte en ging achter Achley aan, ik wachtte in de gang tot ze terug zouden komen, maar in plaats daar van liep ik een hysterisch huilende Achley tegen het lijf. "Hey, hey, hey, what's going on?" Ik pakte haar arm vast. "Laat me met rust Niall!" Ze probeerde zich los te rukken, maar ik hield haar tegen. "Ik dacht het niet Ach, als je me niet wilt vertellen wat er aan de hand is, laat me dan ten minste met je mee naar je kamer lopen." Ze knikte. "Dus..." zei ze. "Achley?" "Ja." "Je bent mooi." "Euh, dankje." We waren aan haar kamer gekomen, onderweg hadden we niet veel gezegd. "Wil, je nog even binnen komen." vroeg ze. Ik stapte haarhotel- kamer binnen. "Waarom ben je niet bij Haz?" "Ja, ik wou even alleen zijn." "Oh, sorry dan zal ik je maar alleen laten zeker." Ik wilde weg gaan maar ze pakte mijn hand. "Nee, niet weggaan! Ik vind het fijn samen met jou." Ik voelde dat ik begon te blozen. "Niall, je bloost." zei ze en ze begon te glimlachen. Ik keek haar aan en zei: "Je bent nog mooier als je lacht." Nu werden haar wangen rood. Ik leunde voorover en gaf haar voorzichtig een kusje op haar wang, maar toen ik mijn hoofd terug wou trekken pakte ze het vast en zei: "Just fucking kiss me Niall James Horan!"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...