one vacation, one drink, One Direction

Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

2Likes
4Comments
1370Views
AA

3. 3. "Babe waarom heb ik jou niet eerder ontmoed!"

ACHLEY'S POV: 
Ik werd waker naast Harry en hij zag er zo schattig uit als hij sliep, ik ging met mijn hand door zijn krullen en kuste hem zachtje. Hij werd waker en zei "Good morning beauty." Zijn stem klonk hees en dat was zo heet. hij kuste mijn voorhoofd, ik voelde me zo veilig bij hem. "Zullen we vandaag iets gaan doen?" "Ja, zullen we gaan zwemmen, Ach?" 'Ach' hij noemde me 'Ach', vlinders schoten door mijn lijf. "Ja is goed." Harry stond op en stak zijn hand naar me uit. "Kom, we gaan douche." "Ok." zei ik en ik pakte zijn hand en zo ging we hand in hand naar de douche.

3 kwartiertjes later...

"Harry, mag ik nog een handdoek, voor mijn haar!" "Hier babe." Harry gaf mij een blauwe handdoek en knipoogde. "Babe?"vroeg ik met een smile op mijn gezicht. "Ja, babe, MIJN babe." "Jou babe."zei ik en gaf hem toen een knuffel, het was precies of zijn lichaam voor het mijne gemaakt was, we paste perfect bij elkaar. "Zullen we naar het zwembad gaan?" "Ja, ok, maar kom je eerst even mee mijn bikini halen." Hij trok zijn Calvin Klein zwembroek aan en pakt mijn hand om naar mijn kamer te gaan. Ik deed de deur open en Harry's eerste reactie was: "Wow, babe, het is hier groter dan bij ons thuis." Ik bloosde en zag toen dat hij gelijk had, mijn kamer was echt groter. 

HARRY'S POV:
Achley liet men hand los en zei: "Kom binnen." En dat deed ik. Ze trok een rode bikini aan die echt perfect met mijn zwembroek ging. "Babe, waarom heb ik jou niet eerder ontmoed?" Ik trok haar naar me toe en begon haar nek te kussen, deed haar bikini-topje los en duwde haar op haar bed. Ik ging bovenop haar liggen. "Tututu, Harry niet nu." Lachte ze en ze duwde me voorzichtig weg en fluisterde in mijn oor: "Bewaar dat maar voor straks." Bij die woorde begon ik te blozen. We gingen de kamer uit, op weg naar het zwembad, toen we daar waren kwam Niall kwam op ons af gezwommen. "Ah, Haz wie is the chick?" "Haar naam is Achley en het is MIJN chick." En toen gaf ik hem een speels klopje op zijn rug. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...