one vacation, one drink, One Direction

145224
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

20. 20. The true

KATIE'S POV:
Ik voelde mijn hele lichaam tintelen, wat ging hij me nu vragen. Eindelijk deed hij zijn mond open. "Katelin will you be my girlfriend?" Omg was dit echt, de Niall Horan, de jongen waar mijn kamer thuis helemaal mee vol hangt, die liefste knapste en meest perfecte jongen vraagt of ik zijn lief wil zijn.

NIALL'S POV:
Omg waarom zit ze diep in gedachten, ze is vast aan het denken hoe ze het best kan afwijzen. Ik kon het niet meer aan en bespaarde mezelf een afwijzing en zei: "Laat maar, domme vraag, vergeet al maar wat ik zei." En ik keek naar mijn handen. "Niall." Ze legde haar hand op mijn schouder en zei: "Ik wil heel graag je vriendin zijn." Ik voelde me zo gelukkig en kuste haar.

HARRY'S POV:
Ik moest Achely terug krijgen en ik had al een idee hoe, ik was druk bezig met het schrijven van een liedje en dat moest perfect zijn. Ik zat alleen op mijn kamer en er werd een brief onder mijn deur geschoven. Voorzichtig opende ik hem. Hij was van Achely ze schreef: "liefste Harry, ik ben zo verschrikkelijk boos op jou, maar ik realiseerde dat ik niet zonder jou kan, spijtig genoeg te laat. Ik denk dat het nu tijd is om je te schrijven wat me zo verdrietig maakte toen men ouders me belde. 7jaar geleden moest ik een bloed onderzoek gaan doe in het zieken huis, maar ik kreeg de uitslag maar niet terug. Althans dat dacht ik, men ouders kregen hem toen ik 8 werd, maar hadden nooit de moet om te vertellen wat er echt met me aan de hand was.
Ik heb kanker Harry en ik, ik had nog maar 3 maanden te leven, maar dit word nog erger, ik verzwak en ga dood.
Het spijt me Haz, ik lig nu in het zieken huis, je kan me komen bezoeken als je wilt, ik lig in Londen kamer 457C.
Ik zal je missen en ik hou van je.
Bye forever liefs jou Ach,"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...