one vacation, one drink, One Direction

144724
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

18. 18. 'Park'

KATIE'S POV:
Nadat Liam was komen zeggen dat het Harry was die Niall neersloeg, waren ze meteen beginnen te ruziën, ik had verwacht dat Achley boos ging zijn, maar niet dat ze hem ging dumpen. Nadat Achley Harry de kamer had uitgestuurd waren we op haar bed gaan zitten z'n was ze beginnen te huilen. "Sssttt Ach, het komt wel ok." Achley bleef maar huilen en rilde zelfs een beetje. "Ach?  Alles ok, je rilt?" "Ja ik heb het wel een beetje koud, ik denk dat ik maar beter ga slapen." Ik knikte. "Maar Kate, ga alsjeblieft met Niall praten." "Nu?" "Nu!" Ik stond en liep de kamer uit, wat moest ik in godsnaam tegen hem gaan zeggen. 'Hey Niall leuk dat je me kuste, doe het nog eens!' Zei ik sarcastisch in men hoofd. Ik ging naar buiten, want misschien kon ik daar beter nadenken over wat ik tegen Niall kon zeggen. Ik iep het hotel uit en ging naar het park.

NIALL'S POV:
Ik kon niet slapen, dus ging ik even wandelen in het park, maar toen ik een tijdje aan het wandelen was voelde het alsof iemand mij achtervolgde. En ja er liet al de hele tijd iemand achter mij aan. Na een tijdje begon ik toch een beetje nerveus te worden en begon te lopen, toen kreeg ik pas echt bang, want die persoon begon nu ook te lopen. Ik liep sneller en sneller, maar zag de boom niet die voor me stond en liep er hard tegen aan. Ik viel de grond op en voelde me duizelig worden. Het laatste wat ik nog weet voor alles zwart werd voor mijn ogen was dat er iemand op zen knieën men hoofd op zijn/haar schoot legde en zachtjes over men hoofd wreef.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...