one vacation, one drink, One Direction

Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

2Likes
4Comments
1372Views
AA

17. 17. GEEF ME 1 FUCKING REDEN

NIALL'S POV:
Ik kan niet geloven wat ik nu aan het doen ben, ik kus hier gewoon Kate. Normaal ben ik zo niet, ik wou haar eerst beter leren kennen, iets leuks gaan doen, haar mee op een date vragen en haar dan pas kussen, niet nu waar Harry en Achely bij zijn. Ik brak de kus en zei: "Sorry...euh...ik wou je niet-" "Het is wel ok." "Nee Kate dat is het niet, weet je wat ik kan maar beter gaan!" Ik liep de kamer uit en ik ging naar mijn kamer, daar ging ik op het bed liggen en begon te huilen. "Fuck fuck fuck ik heb het weer verpest, nu kan ik Katelin ook vergeten!" 

ACHELY'S POV
"What the fuck Ach, ik zeg je dat wat Liam zegt gelogen is, geloof me dan ook, ik ben je Boyfriend, niet Liam OF NIALL!" "HARRY STYLES GEEF ME 1 FUCKING REDEN WAAROM IK JE NOG OOIT ZOU GELOVEN " riep ik. "Ach, babe ik hou van je." "OJA ALS JE DAN ZO VAN ME HOUD WAAROM ZOU JE DAN TEGEN ME LIEGEN OF WAAROM ZOU JE MIJN BESTE VRIEND NEERSLAAN EN VERVOLGENS GAAN BEDREIGEN, WEET JE WAT STYLES WE ZIJN KLAAR OVER VOORBIJ, IK DUMP JE!" Harry liet zijn hoofd zakken en snikte zachtjes, daarna keek hij me aan en zei: "Ach please geef me nog een kans, ik hou echt van je met heel me hart, please Ach." "GA NU MEN KAMER UIT JIJ FUCKING IDIOOT!"  

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...