one vacation, one drink, One Direction

145524
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

15. 15. I know who

KATIE'S POV:
Hij vindt mijn naam mooi, ik glimlachte naar hem en zei: "Dankje jij hebt mooie ogen." Zei ik dat nu serieus hardop, hij bloosde toen ik dat zei en keek me aan. "Jij bent gewoon prachtig, Katelin." Ik bloosde nu ook en keek naar de grond, maar Niall tilde mijn hoofd op en kuste me zachtjes op mijn kaak en ik bloosde weer. "Je bent schattig als je bloost." zei hij. Ik lachte naar hem, hij was zo perfect. Hij leunde voorover, onze voorhoofden  raakte elkaar en onze lippen gingen dichter naar elkaar, maar toen gong Niall's gsm af en hij trok zich terug. "Euh...ik denk dat ik maar beter ga, ik zie je nog wel eens een keer." Ik knikte en zwaaide naar hem tot hij de deur uit was.

NIALL'S POV:
Liam kon geen slechter moment uitkiezen dan dit, ik kuste haar bijna. Ik weet dat het raar klinkt omdat dit de eerste keer is dat ik haar zie, maar ze lijkt zo perfect. Waarom mest Liam me nu spreken. Ik klopte op zijn kamer-deur, maar kreeg geen antwoord. "Li doe eens open!" riep ik, maar nog steeds geen antwoord. Ik smste Liam.
Ik: Li wear the hell are you!
Li: Kalm down ik ben in jou kamer en je hebt me wat uit te leggen.
Wat uit te leggen? Wat bedoelt hij daar mee. Ik ging naar mijn kamer en opende de deur. Ik zag Liam staan en ik zag de schoendoos met dreigbrieven op mijn bed liggen. "Wat is dit?!" Zei Liam terwijl hij wees naar de schoendoos. "Jij wordt bedreigt en je zegt het niet tegen mij!" "Het spijt me Li." "Hoelang al?!" "Sinds ik neergeslagen werd." Liam keek me aan, maar deze keer zag ik geen woede meer in zijn ogen, maar  bezorgdheid. "Li, het spijt me." "Het is nu wel ok Niall, maar weet je wie je dit aandoet." Ik knikte, gisteren kreeg ik een droom en wist ik meteen weer wie het was.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...