one vacation, one drink, One Direction

144924
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

13. 13. Katelin

ACHLEY'S POV:
Ik keek Harry aan, misschien had hij wel gelijk en ken ik het perfecte meisje voor Niall. Mijn beste vriendin Katie, kwam vanuit noord-Ierland en houd van de zelfde dingen als Niall. Ze had lang blond haar en bruine ogen. Ik smste haar:
Ik: Katie, je raad nooit welke jongen ik voor je heb xx ;)
Het duurde drie kwartier voor ze antwoorde.
Katie: What the fuck, ik hoor net van je ouders wat er aan de hand is, omg ik heb nog nooit
              zo iets verschrikkelijk gehoord Ach, ik ga je missen xxx :,(
Ik: Sorry dat ik je dit niet eerder verteld heb xxx 
Katie: Geen probleem, ik begrijp het wel, ik wil er nog niet aan denken xx
Ik: Nee ik ook niet, dus je raad nooit welke jongen ik hier voor je heb xx
Katie: Euhm... nee geen idee xx :)
Ik: Vraag aan je ouders of je naar Barcelona mag, je kan bij mij logeren xx
"Babe, met wie ben je nu al de hele tijd aan het sms'en, ik wil ook aandacht van Ach." Hij trok een pruillipje en keek me zielig aan. Ik lachte een beetje en kuste Harry zachtjes. "Ik was met mijn beste vriendin aan het sms'en, ze is perfect voor Niall, haar naam is Katelin, maar ze haat die naam, dus ze maar Kate of Katie, ze is Iers z'n hou van eten." "Ze is gewoon perfect voor Niall, vraag of ze komt." "Heb ik al gedaan, maar ze heeft nog niet geantwoord." Er klopte iemand op de deur. "Ik ga wel babe." Harry stond op en ging naar de deur, ik hoorde een meisje gillen en die gil herken ik uit duizende, Katie. "Katie!" Ik liep naar de deur en zag haar staan. "Omg, Ach dit meen je niet, bedoelde je Harry Styles, is hij de jongen die je voor me ?" Ik en Harry lachte toen ze dat zei.  "Haha, nee Harry is mijn vriendje, maar kom binnen ik vertel je alles." "Euh, ik zal jullie maar wat girl-tijd geven, ik ga naar Lou, bye babe." Hij kuste me en ging naar buiten.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...