one vacation, one drink, One Direction

Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

2Likes
4Comments
1371Views
AA

12. 12. Hij.

NIALL'S POV:
"Ik zie dat ik door de gang van het hotel liep en het gevoel had dat ik gevolgd werd. "Hallo, is hier iemand?" Ik kreeg natuurlijk geen antwoord, maar het gevoel bleef. Toen ging ik naar mijn kamer en ik had dat gevoel nog steeds. "Hallo?" Ik ging mijn kamer binnen en hoorde voetstappen voor men deur, hij ging open. Ik was opgelucht toen ik hem zag. " "Niall wie zag je?" "Ik weet het niet, ik kan zijn gezicht niet meer herinneren ." "Maar je weet de het een 'hij' is." "Ja, ik wou naar hem toe stappen, maar voor ik het wist sloeg hij mij en zei: "Je blijft van Achley af!" En toen werd ik wakker en zag jou." "Oh my god ik kan niet geloven dat het een bekende was die je neersloeg." "Ja I know." "Ik zou graag nog een beetje blijven, maar ik heb al met Harry afgesproken en ik moet nu gaan, bye Niall." Ze gaf me een kusje op men wang en ik kon het niet helpen, toen ze buiten was zoende ik haar, het was maar een verlegen kus, zonder tong en ze kuste me niet terug, het kon me niets schelen, ik had het toch al verwacht want ik ben haar 'big brother'. "Bye Achley." zei ik en deed toen de deur dicht. 

HARRY'S POV:
De deur ging open en ik zag een huilende Ach binnen komen. "Hey Ach, babe wat is er?" Ze bleef maar huilen. "Ach zeg me gewoon wat er is." "Ik...ik heb het gevoel dat ik mijn...beste vriend kwijt geraak." "Ach, gaat dit weer om Niall?" Ze keek me aan en knikte. "Ach, je hoeft niet te vertellen wat hij voor je voelt ik zie het on de manier waarop hij naar je kijk en de manier waarop hij tegen je doet, misschien moet je Niall helpen zijn prinses te vinden, ken je niemand perfect voor Niall?" 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...