one vacation, one drink, One Direction

Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

2Likes
4Comments
1356Views
AA

11. 11.geen antwoord...

ACHLEY'S POV:
Hij antwoorde niet dus riep ik opnieuw: "Niall negeer me niet, ik weet dat je daar bent!" Er kwam nog steeds geen antwoord, dus keek ik of de deur open was en dat was die, dus ik ging naar binnen. "Niall!" Geen antwoord.  Ik voelde mijn hart in mijn keel kloppen en had een verschrikkelijke hoofdpijn. "Niall!" riep ik nog eens. "Nia-" de hoofdpijn werd erger en ik viel neer op de grond...

Een paar uur later...

Ik hoorde een stem: "Ach? Ach, wordt je wakker, Ach?" Niall, was het Niall? "N-N-Niall?"
"Dokter, dokter, kom snel naar kamer 407C. kom snel naar Achley Green!" hoorde ik Niall roepen. Ik opende mijn ogen, ik zag Niall naast mijn bed staan en glimlachte naar hem. "N-Niall, w-waar ben ik?" "Ach, je bent in het ziekenhuis." "Waa-waarom?" "Ik vond je in mijn kamer en je werd maar niet wakker, dus heb ik je naar hier gebracht." "Wa-waar is Ha-Harry?" "Euh...Harry weet niet dat je hier bent." Ik kneep zachtjes in zijn hand dat op het bed lag en glimlachte weer. "Thanks Niall." Hij boog zich voorover en gaf me een kusje op men voorhoofd. "Alles voor men baby sister." Ik lachte zwakjes, maar men hoofd deed er pijn van. "Auw." "Slaap nog even, Ach." zei Niall en toen sloot ik men ogen.

NIALL'S  POV:
Ik zag dat Achley weer wakker werd, toen de dokters haar onderzochte had ik ze verteld waarom ik dacht dat ze flauw viel en ik had gelijk. "Niall?" "Ja, je bent terug thuis, ik heb ze alles verteld en ze zeiden dat ze er niets konden aan doe, het spijt me." Voor ik het wist was ik aan het huilen. "Ach, het spijt me dat ik je een maand geneert heb, zeker nu, maar ik was bang." "Bang? Bang waarvoor?" Ik zuchtte even diep en haalde dan een schoendoos vanonder mijn bed. "Hiervoor, Ach." Ik gaf haar de schoendoos en ze opende hem. In die doos zitten allemaal dreigbrieven, ze las er een paar en keek toen op, recht in men ogen. "Niall, hoe lang heb je deze al?" "Een tijdje." "En heb je enig idee van wie ze zijn?" Ik schudden men hoofd en zei: "Waarschijnlijk dezelfde persoon die me neergeslagen heeft, dat staat toch in zo een brief." "En weet je wie, probeer het je te herinneren." Ik dacht die na en zag een paar beelden voor me.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...