one vacation, one drink, One Direction

145024
Achley is maar een gewoon meisje, maar ook gewone meisjes vinden ongewone liefde. Wat als bevoordeeld de Harry Styles appelsap op je knoeit. Maar niet alles in ACHLEY'S leven is meer perfect als haar ouders haar het ergste nieuws ooit vertellen

AA
aa

10. 10. Big brother

NIALL'S POV:
"Achley I love you." Het werd even stil. "Ach?" "Ni sorry, I love you to, maar niet op die manier, je bent als een broer voor mijn, het voeld aan als of je me grote broer bent, maar ik en jij, ik denk niet dat dat iets gaat worden, sorry." Ze wou me een knuffel geven, maar ik duwde haar weg. "Laat me even Ach, ik begrijp het wel, maar laat me even alleen." Ze knikte en stond op. Toen ze de deur uit was begon ik te huilen en ik was zo kwaad op mezelf. "Verdomme Horan, waar zat je met je fucking kop!" Begon ik tegen mezelf. "Wat moet Ach nu met jou, je had je vernedering kunnen besparen maar, nee en nu ben je ook nog eens een goede vriendin kwijt!" Ik stopte en hoorde voetstappen achter de deur en deed die voorzichtig open, niets, behalve een brief, zonder afzender. Voorzichtig opende ik hem , ik zag dat de tekst handgeschreven was en begon te lezen:
'Aan Niall James Horan,
Je weet 'misschien niet MEER wie ik ben,
Maar ik kan je dit zeggen, ik deins  nergens voor terug,
Ik heb je al een keer neer geslagen en ik kan dat weer doen en zelf erger.
BLIJF UIT DE BUURT VAN ACHLEY GREEN EN VERTEL DIT TEGEN NIEMAND OF DE PIJN DIE IK JE BEZORG ZAL ONDRAAGELIJK WORDEN!!!
Ondertekent  anoniem.'
Ik was bang, maar deed wat hij\zij vroeg, ik zou geen contact meer hebben met Achley, voor mijn veiligheid, maar ook voor de hare. Ik nam een grote schoendoos en zette de brief daar in, ik had het gevoel dat dit het laatste nog niet was...

Een maand later...

ACHLEY'S POV:
Niall had nu al een maand niets meer tegen me gezegd en me kompleet genegeerd, ik moest weten wat er aan de hand was. Ik hoop dat hij niet boos was omdat ik hem afgewezen had en moest ik 'ja' gezegd hebben, dan wist hij toch dat dit niet lang meer zou kunnen duren, zelfs al wou ik het. Ik ging naar zijn kamer, klopte op de deur en riep: "Niall, ik ben het Ach, wat is er met jou!" 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...