give me a chance !?

51921
Niall Horan en Holly James zijn onafscheidelijk in de kleuterklas en de lagere school, maar als ze naar de middelbareschool gaan moet Holly verhuizen, Niall is kapot, hij heeft gevoelens voor haar, maar heeft die nooit durven toegeven aan haar. War gebeurt er als Niall en Holly elkaar tegen komen op de straat, zal Niall zijn gevoelens nu wel durven toegeven of is hij gewoon te bang dat hij hun vriendschap hierdoor verpest...

AA
aa

6. I love you

Zayn's  POV :
Nadat ik Gemma had gevonden en gekalmeerd had gingen we samen terug naar huis. "Ooh  hi Liam. zei ik terwijl hij voorbij liep, Liam wilde antwoorden, maar toen liep Harry de voordeur uit en gooide de deur dicht. "Wat was er met hem." Ik zuchtte en vroeg of hij met me naar de keuken ging, om te praten, de rest van de jongens en Gemma zaten er al. Ik ging naast Gemma zitten en pakte haar hand vast, de jongens keken eerst naar mijn hand en dan naar mij en Gemma, met verwarde hoofden. Ik begon: "Boy's ik..."

Harry's POV:
Ik zat in het park rond te wandelen , nadenken over Gemma en Zayn. Ik was aangekomen aan de wens put , ik nam het muntje dat ik ooit in de bakkerij  had gekregen. Ik gooide het muntje en zag hoe het rustig naar beneden dalen. Ik hoorde gesnik aan de zijkant van de fontein , ik liep naar een meisje dat daar zat te huilen. "Wat is er ?" Vroeg ik rustig. Het meisje keek op en de tranen stopte met lopen , "Harry Styles...?"  Zei met een zachte stem. "Ja." Antwoordde ik met een lachende stem. Ze veegde haar tranen weg , iets later kreeg ze een sms. Haar ogen werden gevuld met tranen , ze liet haar gsm vallen  en sloeg haar armen om mij en legde haar hoofd in mijn nek. Ik voelde de tranen door mijn bloes lopen , ik kon niks doen omdat ik niet wist wat er was. Ze bleef voor 20minuten in men armen , zonder iets te zeggen. "Wil je iets gaan eten , of thuis een film kijken ?" Vroeg ik , haar diep bruine ogen staarde mij aan. "Zou je dat willen ?" Vroeg ze verward , " ja graag !" Zei ik en kuste haar hoofd . Ze was zo mooi, wat kon er zijn dat dit mooie, meisje zo verdrietig maakt. We gingen naar haar appartement , bestelde een pizza en keken een film,: Titanic , haar lievelingsfilm en trouwens ook de mijne. 

Liam's POV :

De film was gedaan en iedereen liep de zaal uit. "Ik ga nog even naar het toilet." Zei ik. Ik was klaar en liep naar buiten , maar Holly was nergens meer te zien. Ik riep haar naam overal waar ik liep. Aan de uitgang stond ze in het midden van een groep jongens , ze was aan het huilen en aan het schreeuwen. Ik liep naar haar nam haar hand en liep met haar weg naar de auto. "Wat is er gebeurd ?" Vroeg ik ongerust."Ach Jongens die irritant zijn , je kent het wel."  Antwoordde ze met een lach op haar gezicht. Kom we gaan naar huis. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...