Sara og mysteride

43720
Den handler om en pige hun heder Sara og hun er sammen med sin man og de får gæster på besøg og så høre de nåd

AA
aa

1. Gæster

Det var aften og Sara og hendes mand fik gæster og nu var de kommet og de sad og spiste og en af gæsterne hørte noget og sagde det til en af de andre og de gik ud og så hvad det var og så var der et højt skrig og de andre gik ind til de to piger og så at de var død og Sara sagde til de andre at de ikke måte gå i panik og så kom der et monster og så gik alle i panik og skreg hjælpe mig hjælpe mig hjælpe mig hjælpe mig så løb alle gæsterne hjem men Sara og hendes mand sad og hygget sig for monsteret havde ikke set dem og så kyssede de og så kom monsteret efter dem og de løb hen til politiet og sagde det til dem men de vil ikke hjælp dem så måtte de selv klar det og alle deres venner  var død men monsteret  kunne ikke finde dem men Sara og hendes mand fangede monsteret  og prøvede og slå det ihjel men det lykkedes ikke men så kom monsteret  efter dem men så to de et maskin gevær  og dræbte monsteret  jaaaaa sagde Sara og så gik de hjem igen og så hyggede de sig Hele deres liv

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...