Dangerous love (Dutch)

312931
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

17. Willy

*auteurs note*

hey Willy is in dit boek Niall's tweelingbroer, maar ik weet wel dat hij geen tweeling is, sorry.

 

NIALL'S POV:

"Kom Sam." "Voor?" "We gaan eten halen!" Ik knipoogde naar haar en pakte haar hand.

"Wow, Niall, zo snel heb ik nog nooit gelopen!" "Ja baby, 1van de voordelen van vampier zijn, ik ga je nu leren jagen."

 

SAM'S POV:

We liepen een cafe in en gingen naar de wc-gang. "Ik zal het je voor doen." Er kwam een man de gang in, Niall stapte er op af.Niall sloeg hem tegen de muur en beet hem. "De volgende die binnen komt is voor jou, Sam." Er kwam een klein schattig meisje binnen. "Ok, na haar dan." Er kwam een vrouw binnen en ik beet haar. Toen pas hadden we door dat dat kleine meisje alles gezien had, ze zei iets. "Wat heb je met mijn mama gedaan?" Ze begon te huilen. Oh FUCK, ik had haar mama vermoord.

 

 

de volgende dag.

NIALL'S POV:

 

Ik ging naar de keuken, voor een snack. Toen mijn gsm ging, het was mijn moeder.

Mum: Willy komt.

Ik: Wat? Hoe? Wanneer? 

Mum: We zijn op 5min. van jou.

Ik: Maar waarom komt hij?

Mum: Hij wil niet meer eten dus daarom dacht ik dat jij hem wel kon helpen. 

"LOUIS, LIAM, IEDEREEN!!!" "Ja Ni wat is er?" "Waar zijn Charlotte en Harry, Lou?" "Oh, die slapen nog."

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...