Dangerous love (Dutch)

311031
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

35. Things change

SAM'S POV:

"Sam, ik moet met praten." "Ja wat is er?" "Kunnen we naar jou kamer gaan, ik wil niet dat Harry dit hoort." We gingen naar mijn kamer. "Zo, vertel!" "Sam, we zijn al super lang vriendinnen, toch?" "Ja" "En we vertellen elkaar alles toch?" "Ja, wat wel je nu eigenlijk zeggen?" "Ik hebt...gekust!" "Ja, wow dat wisten we nog niet." "Maar met Zayn." "WAT, MET ZAYN, WAAROM?" "Ssst, ik viel en... Ja toen." "En Harry weet hij dit?" "Nee en ik heb meer dan 1 keer met hem gekust." "WAT!" "Ja, ssst, en ik...hou van Zayn." "WAT! En Harry?" "Ja, ik hou nog steeds van Harry, maar ik weet niet wat ik moet doen, ik wil niet dat Harry..." Ze begon te huilen. "Ik denk dat je je gevoelens voor Zayn moet negeren en gewoon verder moet gaan met Harry, je hebt toch nog geen sex gehad met Zayn?" "Nee." "Dan gewoon verder gaan met Harry denk ik." "Denk je?" "Ja." "Ok, ik zal het proberen."

 

CHARLOTTE'S POV:

"Harry, zullen we straks nog iets gezellig samen gaan doen?" "Ja, ok goed, zullen we naar de film gaan?" "Ja super ik ga me nog even klaarmaken, tot straks." Ik ging me douchen en ging daarna naar mijn kamer, ik pakte mijn rode kleedje en trok het aan. Eigenlijk ging het wel goed. 

Ik hoorde Zayn Willy Harry Louis en Jacob in de kamer hier naarst praten, ik hoorde dingen van "rode rozen." En zo, wat zouden ze van plan plan zijn, maar ik hoorde ze dingen over Liam zeggen, ze vonden het natuurlijk erg dat ze het concert af moesten zeggen, maar ze vonden het nog veel erger dat ze niet wisten waar Liam was.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...