Dangerous love (Dutch)

312431
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

45. Thanks Harry

LOUIS'S POV:

Ik las het briefje: 'Louis Tomlinson, 

Ik heb je zoon, maar maak je geen zorgen, zo een verjaardag als dit heeft hij nog nooit gehad.

je kan hem terug krijgen, maar je kent mijn eisen, ik wil 3 van jullie.

met mij valt er niet te lachen, je weet wat ik met Darcy deed! Maar zo slecht ben ik niet, je hebt 3dagen om je zoon te redden, zo niet, wordt hij van mij en ik zoek naar een manier om hem te doden. Doe wat ik zeg of anders!

liefs Lilly.'

 

"Wat!"riep ik. "Lou we hebben alles gedaan, maar ze was zo snel." Zei Charlotte. "DAT KAN IEDEREEN ZEGGEN, MAAR HIJ IS WEL WEG!" Ik liep weg, naar mijn kamer. Harry kwam achter mij aan en deed mijn kamerdeur open. "Boobear, je moet niet boos zijn op hen, zij kunnen er niets aan doen." "Je hebt gelijk Cupcake, maar dit de eerste verjaardag die ik met mijn zoon kon vieren, en die is nu verpest!" "Lou, er komen nog genoeg verjaardagen, we zullen hem redden, we hebben 3dagen op uitzoeken waar hij is en ik begin er meteen aan, ga je mee?"  Harry stond op en stak zijn hand uit. "Natuurlijk!" Ik pakte zijn hand en hij trok mij recht. We gingen terug naar de anderen. "We gaan zoeken waar ze hem verborgen houd!" Zei Harry. "Maar wat als we hem niet vinden?"vroeg Sam. Daar had Harry ook antwoord op, hij was echt de beste! "Al aan gedacht, een paar van jullie blijven hier, voor het maken van een plan B en we gaan in team's. Charlotte is het goed als ik samen met Louis ga?" Charlotte knikte en even later waren de team's verdeelt, ik en Harry, Niall en Willy, Liam en Zayn en degene die thuis een plan B gingen maken waren Charlotte, Sam en Eleanor.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...