Dangerous love (Dutch)

312431
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

36. Rode roos?

CHARLOTTE'S POV:

Na mijn film-date met Harry voelde ik mij al veel beter. "Babe, je moet me helpen." "Met?" "Kijk, kom hier." Hij fluisterde in mijn oor wat ik moest doen. "OMFG! Dat meen je niet, dat is zo fucking lief!" We gingen naar huis en met het plan in mijn hoofd.

 

10minutuutjes later...

 

SAM'S POV:

Waar was iedereen. "Hallo?" Ik zag Charlotte op mij afkomen. "Kom daar zit een fucking grote... euh...rat!" "Ja en eet die dan, vampier, remember?" "Ja maar, hij is groot, pleas!" Ik ging mee. "Ja en waar is die rat? Charlotte?" Ze was weg. En het was helemaal niets, behalve een rode roos, op de tafel. "Hallo?" Ik hoorde het muziekje van 'what's makes you beautiful' maar ik hoorde niemand zingen, alleen de melodie. Op het einde van het lied hoorde ik Niall, maar ik zag hem niet. "Sam, ik zing dit lied niet, want er zijn zo veel dingen what's makes you beautiful, maar ik krijg ze niet in dit lied, je bent gewoon geweldig, ik wil niemand anders dan jij!" Dan was de stem weg. Harry kwam de kamer binnen en gaf mij een rode roos, Louis kwam de kamer binnen en gaf mij ook een rode roos, Zayn kwam de kamer binnen en gaf mij ook een rode roos,  Willy kwam de kamer binnen en gaf mij ook een rode roos, Jacob kwam ook binnen en gaf mij ook een rode roos, Eleanor kwam binnen en gaf mij ook een rode roos, daarna kwam Charlotte binnen en zei. "Ik heb geen rode roos, maar kijk eens naar buiten." Ik ging op hebt balkon staan en keek naar beneden. "Aaahhh!" Iemand duwde mij en ik viel, maar ik lande recht in Niall's armen. "Hey, baby." Hij zette mij neer en gaf mij een witte roos, daarna pakte hij mijn hand en trok mij mee de tuin in, naar het zwembad. Op het zwembad dreven allemaal kaarsjes met de tekst: 'I love you forever, you're my only on.' Niall pakte mijn hand en ging op zijn knie zitten. "Baby, marry me?" "Omfg, ja, ja duizent keer ja!"

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...