Dangerous love (Dutch)

310731
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

27. Papa Tomlinson...

LOUIS'S POV:

"Die is niet thuis"zei Eleanor, maar er kwam een jongetje de trap af gelopen. "Jacob?" "Ja, wie en jij?" Ongelofelijk, hij leek net een minni versi van mij. "Ik ben Louis, Louis Tomlinson." "Oh ja, van One Direction zeker." "Ja dat ook, maar ik ben ook je vader." 

 

 

JACOB'S POV:

Toen Louis dat zei wist ik niet wat ik voelde, waarom zei mama dat hij dood was? "Maar...maar...jij...jij was toch...toch dood...dat zei mama!" "Ja, je mama heeft...pff dit is moeilijk om te zeggen...je mama heeft...niet gelogen, ik ben dood!" Dit kon niet echt gebeuren, een beroemde zanger stond voor mijn deur en zij dat hij mijn vader was waarvan mijn mama zei hij dood is, en dan zegt 'mijn vader' die voor de deur staat nog dat hij echt dood is. "AAAAAAAGGGHHH!!! Dit kan niet, jij staat echt voor mij!" Ik liep naar beneden en knuffelde Louis. "Zie je, je bent echt!" "Ja, als ik en mijn vrienden binnen mogen, zal ik je alles proberen uit te legen." Ik liet ze binnen en ze gingen allemaal zitten. Louis naast mama en hij pakte haar hand vast, dus het was niet dat ze niet van elkaar hielden, maar wat dan...

 

LOUIS'S POV:

"Jacob, ten eerste wow, wat lijk jij op je vader en ten tweede... ik ben echt dood, kom hier en probeer mijn hartslag te voelen." Hij kwam naar me toe en voelde mijn pols, daarna keek hij me aan. "Ik voel niets, maar... maar hoe?" "Jacob, ik, ik ben een vampier." "Een Echte?" "Ja een echte, baby boy." "Laat je tanden zien!" Ik liet mijn tanden zien, en dat arme ventje schrok en ging achteruit. "Het is niets, ik zal jou nooit pijn doen, dat beloof ik, en ik kan je ook geen pijn doen, Jacob jij bent veel sterker dan al deze vampiers samen!" "Is iedereen hier een vampier dan?" "Nee, mama en dat meisje Darcy ook niet, maar de rest, ja en er is meer." "Maar hoe kan ik dan sterker zijn?" "Dat wilde ik je net vertellen, Jacob, jij bent een... DEMON!"

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...