Dangerous love (Dutch)

310731
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

2. OMFG

CHARLOTTE'S POV:

 

"OMFG JIJ BENT HARRY STYLES!!!" Toen zag Sam het ook de jongen die naast Harry zat deed ook zijn pul open. "OMFG JIJ BENT NIALL HORAN!!!" Riep Sam. We maakte kennis met Niall en Harry, we raakte er mee aan de praat, ze vroege ons mee naar binnen en we vergate de tijd. 

"He gaan jullie mee iets drinken in dat cafe hier verder op,"vroeg Harry. "Jha tuurlijk."zeide ik en Sam. 

 

De volgende 'ochtend' 

 

OMFG nog nooit van mn leven was ik zo zat geweest. Toen ik wakker werd keek ik op de wekker "FUCK!" Het was al 13:30 en het was school vandaag, maar wat maakt het uit we zijn gisteren weg geweest met ONE DIRECTION!!!!  Ik kon het zelf ook nog niet geloven. Maar het bewijs was er de verschrikkelijke kater die ik had en het feit dat ik in Harry's bed wakker werd. Maar waar was Harry? Ik besloot op te staan en hem te zoeken. Ik liep de deur uit en klopte op de deur net aan de overkant. De deur ging open, het was Niall's kamer, maar hij was er niet, maar Sam wel. 

OMFG ze zag er echt verschrikkelijk uit, ze had normaal mooie blauwe, maar nu hingen er giga  

walen onder en haar blond-bruine haar lag alle kanten op.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...