Dangerous love (Dutch)

312931
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

23. Mijn schuld...

 

Een week na het gevecht met het model...

 

HARRY'S POV:

Ik was juist klaar met douche, toen ik in de spiegel een groot litteken door mijn vlinder-tattoe zag. Ik wist nu van wat ik die erge buikpijn had, de staak. Het was al redelijk lang geleden dat bij mij gebeurt was, dus nu had ik buikpijn. Ik deed snel een T-shirt aan zo dat niemand het kon zien, en Charlotte vooral niet, die zou zich alleen maar ongerust maken. Ik ging ontbijten, iedereen, behalve Niall en Willy zat daar aan de tafel. Maar iedereen zag er depri uit, Louis zei iets. "Sorry, Cupcake, we wilde je niet wakker maken, maar er..."  Hij kon zijn zin niet afmaken want hij begon te huilen, waarom? Zayn wees naar de frigo, daar hing een briefje op, ik las het.

 

'Hallo iedereen,

wat er met jullie, een week geleden gebeurt is is alleen maar mijn schuld. Ik heb schrik dat jullie in nog meer problemen geraken door mij, dus heb ik besloten om er voor te zorgen dat niemand meer last heeft van mij. Ik ga zelfmoord plegen.

En als jullie dit lezen is het toch al te laat, ik ben heel laat al vertrokken.

Ik zal jullie missen, bye iedereen.

Willy' 

Toen ik het gelezen had, barste ik in tranen uit, ik kon ze niet meer tegen houden. "Waar is Niall!" Riep ik door mijn tranen. Sam antwoordde "Hij is hem zoeken, maar we hebben geen idee waar hij is, hij is van 08:30 weg en het is nu 13:46, dus we denken niet dat hij..." Er klopte iemand op de deur Liam ging open doen, en we gingen allemaal kijken. Het was Niall! Hij had gehuild en Willy dode lichaam vast. "Ik...ik was...te laat...ik heb hem zien springen...van een brug en...heb hem niet tegen kunnen houden...sorry dat het zo lang duurde...ik kon gewoon nog niet naar huis...sorry." Niall begon nog harder te huilen, Sam ging naar hem toe. "Het is ok schatje, we begrijpen dat wel, en misschien kan Louis hem nog helpen." "Ja, maar dan is mijn broer wel een monster, een moord-machine, zoals wij, dat wil ik niet!" Charlotte probeerde hem te overtuigen "Wil je dan liever dat hij sterft?" "Nee, natuurlijk niet, ok Lou doe het!"

 

NIALL'S POV:

Ik legde Willy's lichaam op de grond en Louis boog zich voor over, hij zette zijn tanden in Willy, ik kon het niet aan zien en viel flauw...

 

een paar uur later...

 

"Niall, Niall, Niall!" Ik opende mijn ogen en zag "WILLY, JE LEEFT!!!"

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...