Dangerous love (Dutch)

311731
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

29. Loop en bescherm

NIALL'S POV:

Sinds ik Liam had betrapt met Darcy, had ik nog geen woord tegen hem gesproken en hij ook niet tegen mij. Louis was mega happy met zijn eigen gezin. "Yow, guy's, what's up met jullie, jij en Li hebben al meer dan 4 dagen niets meer tegen elkaar gezegd, wat is er?" Ik wilde net antwoorden, maar we hoorden charlotte plots schreeuwen, Harry was super bang. "Het kwam vanuit onze kamer, kom snel!" We liepen allemaal naar Harry en Charlotte hun kamer. Toen we daar aan kwamen zagen we...

 

HARRY'S POV:

"Babe, maar...maar..." Ik begon te huilen, ze lag op de grond met een houten staak recht door haar. Ik zag Darcy Liam's hand vastpakken en Niall knikken, daarna zei hij. "Ja Liam loop en bescherm haar! Ze is terug! Sam ga jij Eleanor beschermen!" Sam knikte en ze gingen. Jacob was bang. "Papa wie is terug?" Louis wilde antwoordde, maar iemand was hem voor. "Ik, ik ben terug!" Ze kwam uit een donker hoek in de kamer. "Zo, Willy, ook onsterfelijk, of toch niet helemaal!" Ze zag Jacob. "Zo en dit is... oh wat maakt het uit, ik weet wat hij is...dood!" Toen ze dat zei gooide ze een houten staak, ze dacht waarschijnlijk dat hij een mens of vampier was en zo kon je ze allebei doden. De staak ging door Jacob, Louis had bang dat zijn zoon pijn zou hebben, maar hij bleef gewoon recht staan en moest lachen. "Haha, papa, dit kietelt!" "Zo Louis Tomlinson, is dat je zoon, een demon, dan kan ik me maar beter een gevecht met een soort-genoot besparen, en gaan naar iemand die machteloos is!" Ze sprong uit het raam, we wisten wat ze ging doen, naar Liam en Darcy of naar Sam en Eleanor. "We moeten ze vinden en snel ook!" Riep Niall. Jacob trok de staak uit zich en uit Charlotte. Ik bleef thuis tot ze weer op krachten was, de rest ging zoeken.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...