Dangerous love (Dutch)

312431
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

28. Laat haar met rust...

LIAM'S POV:

Jacob begreep er echt niets van. "Maar, hoe, wat...cool!" Ik werd wild hij snapte niet WAT hij was. "JACOB, JIJ SNAP HET NIET HE, JIJ BENT EEN MOORD-MACHINE! SNAP JE HET NU!" Ik had misschien niet zo bod moeten doen, maar ik wou hier weg, ik wou weg met Darcy, ik wou haar kussen. "Liam, wat krijg jij nu, laat Little Lou met rust!" "Thanks, Cupcake en I love the nickname! Eleanor, baby, kom terug mee naar huis samen met mijn zoon, pleas!" "Schat, ik wil wel, maar ik vertrouw dit niet, vertel me de waarheid!" Louis vertelde haar de waarheid en toen gingen we eindelijk allemaal naar huis, inclusief Jacob en Eleanor. Toen kon ik eindelijk Darcy terug kussen. We gingen naar haar kamer. "Dar, eindelijk, kan ik je terug kussen." "Ja, doe het maar snel, ik kan niet lang meer wachten." Ik ging naar haar toe en pakte haar hoofd en ging toen met mijn handen naar beneden om haar heupen te pakken, als ik dat vast had, pakt zij mijn nek en ging ik voorzichtig met mijn hoofd dichterbij en toen eindelijk, mijn lippen raakte de hare. Ik trok haar dichterbij mij. Nooit mocht ik dit meisje verliezen! "What the fuck, Liam, wat is dit FUCKING gedoe met mijn dochter!" "Ni, je begrijpt het niet, ik hou van dit meisje," "Ja en pa, ik ben verliefd op hem!" "VERLIEFD, LIAM PAYNE, JE LAAT MIJN DOCHTER MET RUST!"

 

NIALL'S POV:

Liam en Darcy zeiden dat ze verliefd op elkaar waren. "HOE DE FUCKING LANG AL?!" "Van op mijn verjaardag, pa." "DUS TOEN WIJ EEN FILM AAN HET KIJKEN WAREN, WAREN JULLIE!" "NEE, NI, WE WAREN NIET AAN HET KUSSEN, TOEN HADDEN WE SEX, JA MET JOU DOCHTER, EN WEET JE WAAROM OMDAT IK VAN HAAR HOU, EN JE KUNT ME NIET STOPPEN, NIEMAND HIER TROUWENS', IK ZAL ALTIJD VAN HAAR HOUDEN!" "JA, DAN HOOP IK DAT JE VAN LANGE AFSTAND-RELATIES HOUD, WANT RAAD EENS WAT, JE ZULT HAAR NOOIT MEER ZIEN, DAAR ZAL IK PERSOONLIJK OP TOEZIEN, LIAM JAMES PAYNE, IK ZAL ER VOORZORGEN DAT JIJ MIJN DOCHTER MET RUST LAAT!"

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...