Dangerous love (Dutch)

310731
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

7. Jacob

CHARLOTTE'S POV:

 

 

"Wat?!" "Pleas!" "Ja ik wil wel" zei Sam,voorzichtig. Harry, Niall en Sam keken mij smekend aan wachtend op mijn antwoord. " Wat denk je zelf?"antwoordde ik. "One Direction vraagt mij om mee te gaan op tour, denk je nu echt da ik nee ga zeggen, natuurlijk ga ik mee!" Ik omhelsde Sam en Niall, en gaf Harry een kus. "Maar der is nog 1probleem."zei Niall. "Jullie ouders!" " wij zullen dat wel regelen, nu je het zeg, sorry Haz maar nu moet je ons echt wel naar huis brengen." Zei Sam. De jongens brachten ons naar huis en ik gaf Harry nog snel een kus en Sam Niall.

 

LOUIS'S POV:

Als Harry en Niall terug thuis zijn vertel ik ze van Eleonor haar zwangerschap. "Lou, pleas vertel het ons dan al."smeekte Zayn. "Nee sorry, Zayn ik wil het geen 2 keer zeggen, het is zoal moeilijk gen...aahn daar zijn ze al." Harry en Niall gingen bij de rest in de zetel zitten. 

"Zo, vertel." Begon Liam. "Ja, boy's, Eleonor is...zwanger, van mij." Ik zag iedereen denken, behalve Harry want die wist dat natuurlijk al he. "Hoelang al?' vroeg Zayn. "4 Maanden' bijna 5." "En wat is het?" Vroeg Niall. "Een jonge en hij gaat Jacob noemen." Ik zag dat Liam stil bleef. 

"Liam what's up?" "Je weet toch wat voor kind dat gaat zijn he Louis, je kind wordt een..."

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...