Dangerous love (Dutch)

311731
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

42. Isn't she lovely

Een maand later...

 

CHARLOTTE'S POV:

Ik lag in mijn bed, alles leek weer normaal, tussen mij en Zayn ging het beter, ik denk dat we terug normaal kunnen doen tegen elkaar, hij is ook terug samen met Perrie, Liam was weer normaal, Louis heeft ontdekt dat Lilly hem gehypnotiseerd had, maar nu is weer helemaal zijn Toy Story verslaafde, lepels angstige, zelf. Maar bij mij voelde het alles behalve normaal aan, ik en Harry zijn nog steeds uit elkaar, ik hoop dat het niet lang meer duurt. Ik ging eten, maar er was niemand. Ik zag een briefje op de koelkast plaken en las het. 

'Charlotte, 

er hang een jurk voor jou in mijn kamer.

Harry'

Ik ging snel kijken en zag een wit kleedje met een roze band er omheen, echt prachtig. Op het kleedje plakte nog een briefje van Harry.

'Hey, 

ik ben het nog eens. Doe dit kleedje aan en wacht tot Louis jou komt halen.

Harry'

Ik ging mij douchen, droogde mijn haar en deed het kleedje aan, ik liet mijn haar gewoon los. Ik hoorde een auto buiten en ging kijken, het was Louis. Ik liep naar buiten en stapte in. "Wow, wat zie jij er goed uit, Lou." Louis had een costum aan, met een das, alles. "Ja thanks, maar jij ziet er geweldig uit, Char." "Wat gaan we doen?" "Zie je zo wel." We reden en kwamen bij een schattig  klein huisje, met overal roze rozen. "Kom, we gaan naar binnen." Zei Louis. Ik ging maar binnen,daar waren ook overal roze rozen iedereen was er, behalve Zayn, Liam, Niall en Harry. Ik keek achter mij of Louis nog daar was, maar hij was ook weg. Sam stond op en stapte naar mij toe. "Kom volg mij."zei ze. Ik ging met haar vooraan in de zaal staan, daarna ging zij weer zitten. Ik hoorde Niall, Louis, Liam en Zayn 'isn't she lovely" zingen, maar ze stopte bij: 'isn't she lovely, made from love'. Toen werd het even stil en zag ik Harry vanachter in de zaal staan, hij stapte naar voor en begon verder te zingen. Hij ging naast mij staan en bleef zingen tot het einde van het lied en zei toen. "Charlotte, ik kan niet meer zonder jou." "Harry, vergeef je me?"vroeg ik. "Natuurlijk!" Ik knuffelde Harry zo hard. "Maar waarom al dit harde werk." "Charlotte, ik wil nu met je trouwen!"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...