Dangerous love (Dutch)

312731
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

34. I'm in love with you and all you're little things...

HARRY'S POV:

We waren klaar met zoeken en gingen terug naar huis.  "Zo iemand iets gezien of gevonden?" Ik zag dat er iets met Charlotte was. "Babe? Wat is er?" "Euh...er is...niets...gewoon een beetje moe dat is alles." We reden verder en Charlotte ging naar onze kamer. "Zayn, wat is er met haar, hebben jullie iets gezien ofzo?" "Oh...euh...ja...euh nee ik weet niet wat er is, sorry." "Ok, dan, thanks." 

 

 

CHARLOTTE'S POV:

Ik was naar onze kamer gegaan en ik kon niet stoppen met denken over die kus. Ik hoorde een stem zingen voor mijn deur. "I'm in love with you and all you're little things" ik deed de deur open en zag...Zayn. "Hey" zei hij. "Hey,was het dit wat je wou zeggen" Hij stapte op mij af en kuste mij. "Geeft dit antwoord op je vraag." "Ja." Hij kuste mij opnieuw  en gek genoeg hield ik hem niet tegen. We kusten lang en hij sloeg zijn armen om mij heen en ik ging weer 'met mijn handen door zijn haar. Na de kus zei ik. "Het spijt me Zayn, maar ik kan dit niet, ik hou van Harry, maar ik..." "Charlotte, ik, hou van jou!" Het werd even stil, tot Zayn de stilte brak. "Je hebt je zin niet afgemaakt." "Oh ja, ik wou zeggen dat ik dit niet kan, ik hou van Harry,maar ik hou ook van jou Zayn!"

Zayn kust mij en ik kuste hem terug. Ik snap niet waarom ik van 2 jongens hou en Harry had al ze veel voor mij gedaan, maar waarom Zayn? 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...