Dangerous love (Dutch)

314231
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

8. I know

LOUIS'S POV:

"Liam zwijg ik weet wat hij wordt, maar ik wist ook niet dat Eleanor zwanger was en hij blijft wel mijn zoon!" "Rustig blijven Boobear, Liam bedoelt dat niet zo, hij wilt je alleen maar beschermen."

zei Harry. "Cupcake, ik weet het, maar als Jacob niet weet da hij... ja je weet wel dan hebben we ook niets te vrezen." En toen begon Niall: "En weet Eleanor dat jij... of wij... alles je weet wel." 

"Nee, dat weet ze niet, we hadden toch afgesproken, Charlotte en Sam weten dat toch ook niet." "Nee."zeiden Harry en Niall tegelijk.

 

3UUR LATER, kwamen Harry en Niall terug thuis met Charlotte en Sam, hun ouders hadden gezicht dat ze NIET mee mochten op tour met One Direction. 

 

HARRY'S POV:

"Dus het plan is: s'avonds zet ik Niall samen met Sam af aan jou huis toch Sam?" "Ja!" "En dan rijd ik met Charlotte naar haar huis" "Ja" zei Charlotte. "En dan sluipen we het huis in en we pakken jou spullen, zodat jullie mee op tour kunnen." "Ja maar misschien kunnen we beter vertrekken en daar iets kopen."zei Charlotte. Niall en ik knikte goedkeurend, yes een jaar en half met mijn meisje beter kon het niet, alleen zitten we nog met dat geheim...

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...