Dangerous love (Dutch)

311731
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

39. I do everything for her, but I don't forgive her

HARRY'S POV:

We waren thuis aangekomen en ik was mijn bed gaan liggen, daar lag ik nu nog altijd. Ik hoorde iemand op de deur kloppen. "Binnen!" De deur ging open, het was Lou. "Hey, Cupcake, hoe gaat het nu?" "Slecht!" "We krijgen haar wel terug, promised!" "Boobear, dat weet ik wel, maar..." "Maar?" "Charlotte heeft mij bedrogen." "Wat! Met?" "Zayn." "Zayn? En liep ze daarom naar de wc?" "Ja. Boobear ik weet gewoon niet wat ik moet doen, ik hou van haar, maar ik kan haar gewoon nog niet vergeven." "Dat moet je ook nog niet, ze houd van je, dus wacht ze op je. Kom je mee, we zijn aan het bespreken hoe we haar vrij krijgen?" "Ja is goed." Ik stond op en ging met Louis mee naar de keuken. Niall was aan het praten. "We hebben niet veel tijd dus, any idea's?" Willy zei. "Ja, in de brief staat dat 3 van ons zich moeten opofferen, wel ik ben daar 1 van!" En toen Zayn. "En ik ook, sorry Haz, maar ik hou van haar." Ik had hem bijna neergeslagen ,maar ik deed niets. "En ik ben jullie 3de man, I love her,I do everything for her, but I can't forgive her."zei ik "NEE, JULLIE DOEN DIT NIET, NEVER, WE ZOEKEN EEN ANDER PLAN!"riep Sam. We bleven nog lang denken en hadden toen het perfecte plan. Even later vertrokken ik, Willy en Zayn naar de plaats waar we met Liam hadden afgesproken.

 

CHARLOTTE'S POV:

Ik stond op de brug, met Liam en Lilly, ik was bang. "Ja, Charlotje, schat het lijkt of ze zich niet echt veel zorgen om je maken, niet?" "ZWIJG LIAM!"riep ik. "Of toch niet." Zei hij. Ik zag Willy, Zayn...en...Harry aankomen, toen ik hem zag aankomen voelde ik mijn tranen komen, maar ik hield mij sterk. "Zo zie ik het graag, als ze doen wat ik vraag." Harry werd kwaad. "Laat haar nu maar gewoon gaan, Li!" "Oeioei, Harry kom je je vriendinnetje redden?" "Ze is mijn vriendin niet meer!" Toen hij dat zei kon ik mijn tranen niet meer tegenhouden.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...