Dangerous love (Dutch)

312931
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

9. Het vertrek

SAM'S POV:

Ik kan niet geloven dat we dit echt gaan doen, we lopen weg van huis en gaan dan op tour met ONE DIRECTION, OMFG! "Sam kom je? Het is niet omdat we een privéjet hebben dat we te laat kunnen komen." "Ja 'k kom er aan." 

 

Een paar uur later, het vliegtuig was net op gestegen.

 

SAM'S POV:

We waren op gestegen en ik lag in Niall's armen, Louis, Liam, Zayn en Paul waren aan het pokeren en Charlotte en Harry zaten naar een romantische film te kijken. Alles was perfect!

 

Charlotte werd midden in de nacht wakker gemaakt door een vreemd geluid.

 

CHARLOTTE'S POV:

"Gloek, gloek, gloek." "He? Harry hoor jij dat ook?" Ik voelde naast mij of Harry daar was, maar hij was weg. Het geluid kwam uit de keuken, dus ging ik kijken. In de keuken was een vreemd kastje met een slot op, vreemd, wie zet er nu een slot op een keukenkastje? Ik keek de keuken in en zag Harry daar en... Liam? Het keukenkastje dat normaal op slot was stond nu open en Liam haalde er 2zakjes uit en gaf er 1 aan Harry. In de zakjes zat een soort vloeistof, toen die helemaal leeg waren veegde ze hun mond schoon met hun hand en ging ik snel terug in bed liggen, ik had een vreemd vermoede.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...