Dangerous love (Dutch)

312431
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

5. Film-avond

NIALL'S POV:

Toen we klaar waren met douche pakt Sam mijn hand, kriebels schoten door mijn lijf. We liepen de tv-kamer in en gingen in de zetel zitten, ik legde mijn arm om Sam heen en ze legde haar hoofd op mijn borst. Iets later kwam Harry binnen met zijn arm rond Charlotte. Ze gingen in de zetel naast ons zitten, Louis kon het natuurlijk niet laten om Harry te plagen"aahn Haz heb je toch een meisje gek genoeg gevonden." En tegen Charlotte "Charlotte hoe kun je, Harry is wel van mij he." Iedereen begon te lachen. Het was Liam's beurt om een film te kiezen en hij koos natuurlijk voor "Toy Story 2, hebbes!" "Ooh, nee, pleas ni Liam."begon Zayn te jammere.

"Ooh jawel Zayn!" Plots ging Lou's gsm af het was Eleonor, hij bleef redelijk lang bellen dus begonnen wij al met het kijken van de film.

 

HARRY'S POV:

Lou bleef lang weg dus ging ik maar kijk waar hij bleef. "He guy's, ik ga effe kijken waar Lou blijft, ok?" "Goed."zei iedereen. Ik ging naar Lou's kamer, ik zag Lou op zijn bed liggen, huilend.

"Lou? What's up?" Hij keek op en ik ging naast hem op bed zitten en hij vertelde: "Eleonor is zwanger, al 4maanden van mijn!" "Ja, das toch super Lou, je wordt papa!" " NEE HARRY HET IS HELEMAAL NIET SUPER, IK HEB TOCH HELEMAAL GEEN TIJD OM VOOR DIE KLEINE TE ZORGEN!!!" "Lou je wordt papa, Eleonor zal wel begrijpen dat je het druk hebt." "Je hebt gelijk Haz, je bent de beste, love you bro." "Love you to bro."

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...