Dangerous love (Dutch)

311431
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

11. Dood? Of niet?

CHARLOTTE'S POV:

Ik kon mijn ogen niet geloven: Harry was een vampier! Hoe? Waarom? Hoe lang? Aaaaaaggghhh ik werd gek, maar beheerste mij. "Harry? Het is ok, het is maar bloed, niks aan de hand, rustig blijven." Harry antwoordde niet, maar hij bleef naar het bloed op mijn arm staren. Ik probeerde hem af te leiden. "Is iedereen een vampier, Louis, Zayn, Niall, Liam? "Ja"zei hij gewoon maar. Hij bleef naar mij arm staren, hij keek niet meer op weg en... "HARRY, PAS OP DIE VRACHTWAGEN!" Maar het was al te laat, en voor ik het wist werd alles zwart voor mijn ogen.

 

 

HARRY'S POV:

Ik werd wakker en zag overal scheven van de auto, het laatste wat ik nog weet was dat ik Charlotte in haar arm zag snijden en ik gek werd van binnen. Ik keek opzei en zag Charlotte, ze zat helemaal onder het bloed, ik weet niet wat mij bezielde ik had zo'n zin om haar te bijten, ik dacht terug hoe ik vampier geworden was. Ik was op de X-factor en moest naar de wc, daar ontmoette ik Louis en begon met hem te praten " Hallo ik ben Harry, Harry Styles." Hij zag er niet goed uit, bleekjes, slap. "Hallo ik...ik ben...ik ben Louis Tomlinson. Ik zag Louis toen voor mijn ogen flauwvallen, ik ging naar hem. "Louis wat is er heb je iets nodig, kan ik iets doen?" "Harry, het spijt me zo." En hij beet me, ik werd later wakker en hij vertelde dat ik een vampier was een gewone en hij ook maar hij was een echte vampier want zijn ouders waren al vampiers voor hij geboren was en alleen een echte vampier kon van een mens een vampier maken wel een gewone, dus als ik iemand zou bijten moest ik naar Louis komen, anders zou die persoon sterven. Ik werd wakker uit mijn uit mijn dagdroom en zag Charlotte weer, deze keer kon ik mij echt niet inhouden en beet haar. Toen ik klaar was hoorde ik haar hard stoppen. Wat had ik gedaan, ik hou van dit meisje.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...