Dangerous love (Dutch)

310531
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

31. Als ik in haar ogen kijk dan...

LIAM'S POV:

Vandaag was Darcy's begrafenis, ik kon dit niet, ik wou niet gaan, maar misschien wou ik haar gewoon niet loslaten. Ik keek in ons foto-boek dat ik haar gaf toen ze 16 werd, dat was ook de dag waarop ze me kuste, ik hou van die dag. Niall klopte op de deur. "Li? Kom je, de begrafenis begint." "Ik ga niet!" "Maar, waarom?" "Ik kan dit gewoon niet, ik hou nog steeds van haar, ik...ik wil...ik wil haar niet loslaten Ni!" Ik legde mijn hoofd op mijn bureau, ik begon te huilen, ik wou me sterk houden, maar ik kon het niet. "Ni, het spijt me zo!" "Waarvoor?" "Dat ik haar niet hard genoeg beschermde en Niall, ik, ik weet dat je dit niet wilt horen, maar als ze me kuste, dan, dan, ik kan dat gevoel niet beschrijven, ik hou van haar Niall!" "Ik ken dat gevoel, dat gevoel heb ik ook, wanneer Sam mij kust, en het spijt mij om jullie uit elkaar te willen houden!" "Het is ok, ga nu maar, anders mis je haar begrafenis nog." Niall ging en ik bleef verder in dat foto-boek kijken.

 

Op de begraafplaats

LIAM'S POV:

Darcy was nu begraven, ik ging naar haar graf kijken, verder was er niemand, althans dat dacht ik. Er kwam een vrouw achter mij staan, ik kende haar, maar van waar? "Hallo Liam." "Hallo, ken ik u?" "Maar natuurlijk, ik ben het, Lilly, dat model waar Willy mee gedate had. Ik wilde haar slaan, maar dan keek ik in haar ogen, en viel in slaap...

 

De volgende morgen

 

CHARLOTTE'S POV:

"Babeee, kom we gaan eten!" "Harrrrryyyy, ik heb geen zin in eten, kus me!" Harry had een ondeugende glimlach en boog zich voorover om mij te kussen, toen Sam hysterisch binnen gelopen kwam. "Liam is weg, hij heeft al zijn spullen mee en heeft dit achter gelaten!" Sam gaf ons een briefje, harry las het.

'Hallo allemaal,

nu Darcy dood is, kan ik niet bij jullie blijven.

iedereen thuis doet me aan haar denken,

daarom heb ik besloten om weg te gaan en nooit meer terug te komen.

bye forever liefs Liam.'

 

harry keek op en zei. "We zijn genept, dit is Liam's handschrift niet!"

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...