Dangerous love (Dutch)

311031
Sam en Charlotte zijn al super lang vriendinnen, ze hebben hun zoveelste sleep-over bij Charlotte's thuis, maar wat gebeurt er als ze in de auto stappen met 2 jongens van One Direction. Dit verandert hun leven echt, ze komen oog in oog te staan met ouderschap, echte liefde, onmogelijke liefde,romantiek, maar ook gevaar, veraad, bedrog en zelfs de dood.
Volg mij op twitter @still_love_1D

AA
aa

21. Alles op alles

SAM'S POV:

Nu was het tijd, we gingen Niall terug krijgen. "Kom, nu!" Iedereen liep naar binnen, maar daar was niets, of niemand, zelf Niall of de ontvoerder niet, Harry werd nu kwaad. "Wat is dit voor fucking grap, kom dan he!" Er vloog een houten staak door de lucht, recht door Harry, nu stak Harry vast in de muur. 

 

 

 

CHARLOTTE'S POV:

Ik zag Harry door de lucht vliegen. Ik liep naar hem toen. "HARRY! NEE!" Harry had zo veel pijn, dat kon je zien. "Laat je zien lafaard!" Er vloog weer een houten staak door de lucht. Recht door mij, ik had terug die helse pijn die ik eerder had, ik vloog de grond op en daarna werd alles terug  zwart...

 

ZAYN'S POV:

Ik zag 2van mijn beste vrienden 'dood' op de grond vallen, nu had ik ook wel schrik gekregen. We hoorde iemand in zijn of haar handen klappen en hij of zij zei iets. "Willy, ik had toch gezegd om alleen te komen, je kent nu de gevolgen!" Sam bleef nog steeds onverschrokken. "WAAR IS NIALL, LAAT HEM GAAN!!!" "Oh jij wilt Niall, hier is hij." Een spot scheen op de hoek van de kamer, daar lag Niall, met een houten staak in zijn buik. Sam was kwaad. "Niaaaaallll!" Riep ze huilend, ze liep naar hem toe, maar kreeg toen een houten staak in haar. Nu waren alleen ik, Louis en Willy nog over. Willy keek heel verwart, hij wist natuurlijk niets van dit vampier gedoe en alles. "Laat je zien!"riep hij. Er kwam iemand uit een hoek, met een hoed en een zwarte jas. "Aahn, zo Willy, daar ben je eindelijk, zo als je ziet valt er niet met mij te lachen, ik ben geen fan, het enige wat ik wil is... WRAAK, WRAAK OP JOU WILLIAM ARTHUR HORAN!" "Maar wie ben jij?" Vroeg ik. "En wat heb ik je aan gedaan!" Riep Willy. De ontvoerder antwoordde niet, maar gooide een houten staak op Louis, gelukkig kon hij die ontwijken, hij viel op de grond en toonde zijn tanden, ik toonde de mijne ook. "Ik had het kunnen weten, het voltallige One Direction-team zijn vampiers, en jij Willy? Oh ja, jij niet!"

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...