Only you

65710
Det her er en samling digte og lignende som jeg skriver, når der nogle gange bare dukker noget op.

1. Skygger

Skygger fylder verden,

Lader alt og alle vide og huske,

At livet ikke kun er lykke

 

Skygger falder over mit ansigt,

Falder over dit ansigt,

Flyver gennem byens gader

 

Alt bliver skygget,

Mange har brug for at blive beskyttet,

For skygger skygger over sandheden

 

Men hvordan kan skygger fylde verden,

Falde over mit ansigt,

Og skygge over alt?

Ingen ved det,

For sandheden bliver skygget

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...