Vi fire [Illustreret digtsamling]

En række illustrerede digte. Om Ham, Hun, Jeg og Dig.

47Likes
18Comments
3925Views
AA

1. Prolog


Det er ret simpelt: Jeg har en notesbog hvori jeg blander forskellige kunstformer og eksperimenterer. Den handler om fire mennesker: Han, Hun, Jeg og Dig. Jeg tager billeder af disse sider i min notesbog. I ser på disse sider. Og så...?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...