Louis og meg

Den handler om Louis Tomlison og en jente som heter Amelia Andersen, og de blir stupt forelsket. Og det blir litt trøbbel men alt fikser seg selv.

0Likes
0Comments
199Views

1. Mitt rare liv!

Hei, mitt navn er Amelia. Og dere skal nå få høre om mitt utrolig rare liv. Dere skal få høre alt fra begynnelsen. 

Alt startet en morgen, jeg skulle på skolen som vanlig. Men det jeg ikke viste var at dette ikke var en vanlig dag. Jeg trodde den var som alle andre dagen, men det var den ikke. Jeg sto opp som alle andre dager. Og mamma maste som alle andre. Når jeg skulle gå på bussen så jeg plutselig en ny gutt. Jeg viste ikke hvem han var eller hvor han var fra eller hva han skulle. Det jeg viste var at jeg ikke kjente han. Jeg hadde lyst til og gå bort og si hei men det turte jeg ikke. Plutselig så jeg at han var på vei hit, jeg ville bare løpe. Men jeg sto i ro. Han skulle sikkert bare på bussen som meg, og det var jo mange andre her. Når bussen kom prøvde jeg og forte meg inn, det var vist mange der. Men jeg fant en ledig plass. Og når gutten kom så spurte han "kan jeg sitte her?" "ja" sa jeg uten og tenke. Jeg ble litt redd for og gjøre noe feil. Men jeg bare så rett ut av vinduet. 

Når vi var på skolen, prøvde jeg og slutte og tenke på den nye gutten. Men jeg klarte ikke, jeg ville vite hvem han var. Vennene mine la merke til at det var noe galt. "Amelia?" "ja?" jeg prøvde og høres vanlig ut. "Er det noe galt?" "neida". Jeg svarte så fort jeg kunne. "Men du er så rar i dag!" "Er jeg det?" "Ja" Jeg tror ikke de viste hva som skjedde. 

 

Når timen begynte var jeg helt ufokisert. Jeg hørte ikke på hva læreren sa eller noen andre. Plutselig sa læreren "okei elerver, de to ukene fremover skal vi lage en plakat. Det skal være to og to, jeg setter opp parene. Dere skal ha om en ting hver. Dere bestemmer selv hva det skal handle om." Det siste jeg hørte var navnet mitt og navnet til en som het Louis. Jeg ante jo ikke hvem det var, og plutselig sa den ene venninna til meg "du skal være på gruppe med den nye gutten!" "hvem er det?" spurte jeg. "Han der" Det første jeg la merke til var at det var han jeg så på bussen, han som satt vedsidnav meg. Jeg skulle snakke med han.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...