All the Unspoken ϟ One Direction

Samme tid. Samme episode. Men det er to forskellige personer, der oplever det - nemlig den verdenskendte Liam Payne og 20-årige Ciera Faye. Efter de kommer ud for en bilulykke og støder på hinanden i Limbo, verden mellem liv og død, før de igen bliver bragt til live, har de svært ved at glemme et ansigtsløst menneske, som efterlader dem med en mærkelig deja vu-følelse, de ikke rigtig kan identificere. Ligeledes har de en tendens til at udføre de samme handlinger på nøjagtig samme tidspunkt, trods de er flere tusinde kilometer væk. Men hvad sker der, når et skæbnesvangert møde bringer dem sammen igen? Vil de usagte ord nogensinde slippe over deres læber, eller vil de leve et liv i uvished?

380Likes
375Comments
25767Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...