a demons love.

en dreng ved navn Darck møder en pige på hans egen alder, hun er dog et menneske og han er en dæmon. En dæmons regel er når de møder et menneske, er mennesket deres om de vil eller ej. Så derfor må pigen overleve med at skulle være hans. De er meget sammen og bliver måske til sidst forelsket i hinanden. hvem ved
den er baseret på en drøm jeg har haft.
jeg opdaterer så tit jeg kan og har lyst.

3Likes
3Comments
614Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...