Ulvepigen.

Nikoline blev fundet af ulve, da hun var helt spæd. Hendes forældre ville ikke have flere børn, så de efterlod hende i den mørke del af skoven, der hvor ulvene gik frit rundt, og dræbte alt der kom i nærheden. Ulvene opfostrede hende, som var hun deres eget barn. På hendes 16 års fødselsdag, fortæller ulvene hende at hun hører til hos mennesket. Det er starten på en stort eventyr, på jagten efter at finde hendes rigtige mor og far.

5Likes
11Comments
556Views

1. Prolog ♥

Tell people the secret from the start, and maybe they will accept it. But if you wait sixteen years, they will hate you forever.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...