Brændemærket

Den unge spion Kuhn lever et dobbeltliv. Om dagen bor hun sammen med sine forældre som en adelsdame med en lovende fremtid. Men om natten sniger hun sig ud, for at spionere for sin chef. En dag får hun den vigtigste opgave nogensinde i hendes karriere. Hun skal snige sig ind på slottet, og ind i prinsens sovekammer for at skaffe en værdifuld medaljon til sin chef. Det bringer hende ud i en masse dilemmaer... Vil hun overleve dem alle?

14Likes
15Comments
1234Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...