Upływ czasu

Kiedy inspiracją jest tęsknota i prawdziwa miłość ...

1Likes
0Comments
309Views

1. dla M***

 

"Chciałabym do Ciebie" - 
powtarzam, gdy tylko mam okazję.

Tęsknię za Tobą,
jak każdego dnia.

Brakuje mi Twojej obecności
przez całą dobę.

Zastanawiam się co robisz
w każdą godzinę.

Moje myśli krążą wokół Ciebie
w każdej minucie.

Kocham Cię coraz bardziej
z każdą mijającą sekundą  !

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...