Hvad ville du gøre?

  • by
  • Rating:
  • Published: 19 Feb 2013
  • Updated: 20 Oct 2014
  • Status: Complete
Hvad hvis der var krig i Danmark?
Hvis din by blev bombet til ruiner?
Hvis din skole var smadret
og undervisningen var aflyst på ubestemt tid?
Hvad ville du gøre?

22Likes
55Comments
1672Views
AA

1. Hvad ville du gøre?

 

Hvad hvis der var krig i Danmark.

Hvis din by blev bombet til ruiner.

Hvis din skole var smadret,

og undervisningen var aflyst på ubestemt tid,

Hvad ville du gøre?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...